TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 25. týdnu 2016

Praha, 27. června 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila se závěry dalšího provedeného vyhodnocení návrhů smluv a smluvních podmínek poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Ty ČTÚ zveřejnil v přehledné podobě formou tzv. spotřebitelského semaforu na svém webu.

Vedle opakované analýzy smluvní dokumentace všech tří síťových operátorů a jednoho dalšího významného poskytovatele připojení k internetu ČTÚ vyhodnotil nově také smluvní podmínky šesti virtuálních operátorů (od každého síťového operátora byli vybráni dva nejvýznamnějších poskytovatelé, se kterými má síťový operátor uzavřenu velkoobchodní smlouvu o přístupu ke službám).

Ke každé z 12 hodnocených oblastí (např. přehlednost a srozumitelnost smluv, jednostranná změna smlouvy či způsob uplatnění reklamace) ČTÚ přidělil jednu ze tří barev: červenou, žlutou nebo zelenou, se zdůvodněním, proč je příslušná část smluvních podmínek hodnocena právě takto. Všem hodnoceným poskytovatelům pak ČTÚ dal možnost se seznámit s výsledky provedeného hodnocení, a to v předstihu před jeho zveřejněním.  

Rada se dále seznámila s výsledky analýzy rozhodování sporů mezi podnikateli v elektronických komunikacích a poštovních službách. Za posledních 12 měsíců bylo zahájeno 12 správních řízení (všechny podle § 127 zákona o elektronických komunikacích). ČTÚ se snaží předejít možným sporům i tím, že se vyjadřuje k návrhům stanovisek nebo se účastní jednání podnikatelů v elektronických komunikacích či poštovních službách, pokud se na ČTÚ obracejí se žádostí o stanovisko na konkrétní problematiku. Podnikatelé se pak často domluví na obchodní úrovni bez nutnosti vést sporné řízení.

Členové Rady dále přijali informaci o stavu novely vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich zpracování. Radou schválená novela vyšla dne 27.6.2016 ve Sbírce zákonů.

Rada ČTÚ se seznámila i s informacemi o aktivitách Evropské komise, BEREC a průběhu regulačního rámce.

Podrobnosti zájemci naleznou v pravidelné měsíční monitorovací zprávě.

Soubory ke stažení
Top