TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2015

Praha, 18. prosince 2015 – Český telekomunikační úřad se v rámci dozorové činnosti zaměřil na kontrolu přenositelnosti telefonních čísel a dodržování příslušné právní úpravy virtuálními mobilními operátory. Za prvních 10 měsíců letošního roku úřad obdržel 115 stížností týkajících se práva účastníka ponechat si své telefonní číslo při změně operátora. Virtuálních operátorů se přitom týkala třetina podnětů.

Celkově se počet přenesených čísel pohybuje v řádech desítek tisíc. Kontrola 18 náhodně vybraných mobilních telefonních čísel na straně opouštěných i přejímajících virtuálních mobilních operátorů neprokázala závažnější nedostatky z pohledu dodržování příslušných ustanovení zákona o elektronických komunikacích a opatření obecné povahy č. 10.

Dále se Rada ČTÚ seznámila s novým postupem při elektronickém sběru dat. Od 1. ledna 2016 nahradí stávající formuláře *.zfo programu Form Filler nová webová verze, která již nebude vyžadovat instalaci dodatečných aplikací. Ve formulářích samotných je posílena automatická kontrola, která podnikatele navádí ke správnému vyplnění a ve výsledku přispívá k urychlení procesu verifikace odevzdávaných dat.

Rada také projednala a odsouhlasila vydání listopadové Měsíční monitorovací zprávy ČTÚ.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

 

Praha 18. prosince 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2015

 

Soubory ke stažení
Top