TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 22. týdnu 2014

Praha, 2. června 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání projednala a schválila k předložení do meziresortního připomínkového řízení dokument Strategie správy spektra, zpracovaný podle opatření č. 4 Státní politiky v elektronických komunikacích „Digitální Česko 2.0 −; Cesta k digitální ekonomice“.

Strategie definuje opatření, která dosažení cílů státní politiky Digitální Česko napomohou. Jsou jimi především podpora a rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu, rozvoj digitálního televizního a rozhlasového vysílání a zvýšení efektivity a flexibility využití spektra.

Pro podporu dalšího technologického rozvoje zemského digitálního televizního vysílání je nezbytná spolupráce státních orgánů i dotčených subjektů soukromého sektoru“, říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a dodává: „vládě předložíme k projednání koncept migrace na technologicky vyšší standard DVB-T2, včetně návrhu možných postupů souvisejících s řešením problematiky možného uvolnění kmitočtů v pásmu 700 MHz.

Návrh Strategie správy spektra zveřejnil ČTÚ loni v prosinci k připomínkám odborné i laické veřejnosti. Nyní ČTÚ zasílá upravený materiál do meziresortního připomínkového řízení a výsledný dokument bude předložen vládě.

Jedním z prvních konkrétních opatření navržených Strategií je výběrové řízení na kmitočty z pásem 1800 MHz a 2600 MHz, které nebyly prodané ve výběrovém řízení v roce 2013. Záměrem ČTÚ je zahájit výběrové řízení do konce letošního roku.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 2. června 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2014

Soubory ke stažení
tz3502062014.pdf(180.49 KB)
Top