TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 44. týdnu 2015

Praha, 30. října 2015 – Český telekomunikační úřad aktualizoval svá Doporučení k návrhům smluv s operátory. Na základě analýzy smluvních dokumentů jednotlivých poskytovatelů ČTÚ rozdělil praktiky na férové a neférové. Materiál projednala na svém zasedání Rada ČTÚ.

První verzi doporučení úřad vydal loni v březnu. Aktualizované znění (označené jako verze 2.0) zohledňuje zejména novelu zákona o elektronických komunikacích účinnou od 4. prosince 2014, která necitlivě a značně destruktivně oslabila práva účastníků – „nespotřebitelů“ ve prospěch poskytovatelů služeb. Doporučení sleduje celý „životní cyklus“ smlouvy od okamžiku jejího uzavření, přes podmínky jejího plnění až po možnosti ukončení smluvního vztahu.

Neférovou praktikou není vždy rozuměn jen postup přímo v rozporu se zákonem. ČTÚ jimi označuje i ta smluvní ujednání, jejichž úprava žádoucím směrem by zlepšila transparentnost a srozumitelnost uzavíraných smluv, jako je to běžné na jiných trzích v rámci EU. Příkladem těchto neférových praktik je veřejné prezentování služeb jako neomezených, ačkoliv ve skutečnosti je služba po překročení určitého limitu zablokována nebo dodatečně zpoplatněna nad rámec sjednané paušální částky, nebo je-li jakkoliv omezováno právo účastníka smlouvu vypovědět.

Rada dále před zahájením meziresortního připomínkového řízení projednala návrh novely vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování. Novela reaguje zejména na nařízení vlády č. 178/2015 Sb., kterým byl zvýšen minimální počet poštovních poboček pro poskytování základních služeb.

Detailní přehled o aktivitách regulátora poskytne říjnová měsíční monitorovací zpráva.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 30. října 2015

 

Kontakt
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2015

 

Soubory ke stažení
Top