VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu dokumentu „Hlasové služby poskytované prostřednictvím IP protokolu (VoIP)“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval návrh dokumentu „Hlasové služby poskytované prostřednictvím IP protokolu (VoIP)“.

Připomínky k návrhu dokumentu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 29 335/2010–609
odbor analýz trhů

Top