VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu nákladového modelu pro stanovení cen za přístup do optické infrastruktury a doprovodné metodice

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako nezávislý regulační orgán v oblasti elektronických komunikací zpracoval návrh modelu pro účely stanovení nákladů a velkoobchodních cen za přístup do optické infrastruktury včetně metodiky.

Úřad s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zlepšit podmínky pro investice do širokopásmového připojení, připravil model pro výpočet cen za přístup do optické infrastruktury. Cílem modelu a doprovodné metodiky je blíže specifikovat postup kalkulace cen spojených s využíváním optické přístupové sítě v režimu sdílení infrastruktury na velkoobchodní úrovni pro případ jednání mezi vlastníkem infrastruktury a potenciálním nájemcem a zejména umožnit dotčeným subjektům využít tuto metodiku jako vodítko při komerčním vyjednáváním o podmínkách smluv o přístupu do optické infrastruktury.

Smyslem veřejné konzultace je zpřesnit a doplnit navržené postupy, Úřad nicméně prezentovanou metodiku nevnímá jako neměnný dokument, ale předpokládá, že s řešením řady praktických problémů bude docházet k dalším úpravám a zpřesňování této metodiky.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do konce srpna 2023.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu.

 čj. ČTÚ- 27 248/2023-611
Odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek

Soubory ke stažení
Top