VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu novely opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh novely opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel. Návrh reflektuje změnu právní úpravy přenositelnosti telefonních čísel v § 34 a související úpravu doby zániku smlouvy v § 63 zákona o elektronických komunikacích zákonem č. 311/2019 Sb.

Připomínky k záměru lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-53 652/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Diskuze je uzavřena.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Top