VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2009-Y, trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2009-Y, trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě.

Tento návrh opatření obecné povahy navazuje na původní text návrhu opatření obecné povahy trhu č. 4, jehož výsledek veřejné konzultace byl zveřejněn dne 20. května 2009. Poté by tento návrh postoupen Evropské komisi k notifikaci a na základě připomínek Evropské komise byl dne 8. července stažen z notifikačního procesu a následně upraven.

Připomínky k návrhu OOP č. A/4/XX.2009-Y lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 93 836/2009-609
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 30. 11. 2009

GTS NOVERA s.r.o.  doručeno 30. 11. 2009

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 30. 11. 2009

Top