VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2009-Y, trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2009-Y, trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity.

Některé grafy v návrhu opatření obecné povahy budou doplněny o aktuální údaje až po ukončení veřejné konzultace.

Připomínky k návrhu OOP č. A/6/XX.2009-Y lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 72 504/2009-609
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 29. 9. 2009

GTS Novera s.r.o.  doručeno 29. 9. 2009

Top