VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/11/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtován

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 70 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/11/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/11/06.2007-9 (dále jen „návrh opatření“).

Důvodem pro změnu opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42 je vydání vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „vyhláška“), která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2008.

Připomínky k návrhu opatření lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 83 506/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


V rámci veřejné konzultace nebyla uplatněna žádná připomínka.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/11/12.2008-19 zde.

Top