VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/17/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2007

Český telekomunikační úřad zpracoval podle § 49 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nový návrh opatření obecné povahy č. OOP/17/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů z poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona. Důvodem pro zpracování tohoto návrhu je skutečnost, že v průběhu konzultace Úřad na základě provedené státní kontroly zjistil, že v případě jedné společnosti jsou dány důvody pro úpravu jejího podílu výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona.

Připomínky k návrhu tohoto opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy

ČTÚ čj. 44 424/2009-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/17/10.2009-14 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 14. 9. 2009

Top