VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2019-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7

Český telekomunikační úřad zpracoval podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2019-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-Y.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2019-Y předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-60 067/2018-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top