VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/5/XX.2013-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh opatření obecné povahy č. OOP/5/XX.2013-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby, k provedení § 47 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Připomínky k návrhu lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 Zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-28 698/2013-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/5/05.2013-2 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 18. 4. 2013

Top