VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona

Český telekomunikační úřad zpracoval podle § 49 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů z poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona.

Připomínky k návrhu tohoto opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 44 424/2009-611
odbor ekonomické regulace


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 24. 6. 2009


SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2007

Rada Českého telekomunikačního úřadu (dále jen  „Rada“) dne12. srpna 2009 projednala výsledky veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „zákon“), a rozhodla o jeho nevydání v navržené podobě.

Důvodem je skutečnost, že v průběhu konzultace Úřad na základě provedené státní kontroly zjistil, že v případě jedné ze společností jsou dány důvody pro úpravu jejího podílu výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona.

Český telekomunikační úřad proto provedl nový výpočet podílů výnosů a předložil upravený návrh opatření obecné povahy znovu do veřejné konzultace – zde.

Z výše uvedeného důvodu není zveřejněno vypořádání připomínek doručených v průběhu konzultace.

ČTÚ čj. 44 424/2009-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top