VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/YY.2021-YY, kterým se stanoví podmínky udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty

Za účelem naplnění požadavků nového ustanovení v § 31 zákona o elektronických komunikacích novelizovaného zákonem č. 374/2021 Sb. zpracoval Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) návrh opatření obecné povahy č. OOP/X/YY.2021-YY, kterým se stanoví podmínky udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty. Návrh reflektuje změnu právní úpravy ve věci udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty, kdy může Úřad rozhodnout, zda oprávnění k využívání těchto čísel udělí podle pořadí došlých žádostí nebo na základě výběrového řízení.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy č. OOP/X/YY.2021-YY předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-46 068/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Návrh OOP_ZEH(386.71 KB)
Top