VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy <span class=nw>č. VO-S/1/XX.2005, </span>kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č VO-S/1/XX.2005, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.

V opatření obecné povahy, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, stanoví Úřad na základě zmocnění v § 9 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích podmínky výkonu komunikačních činností. Všechny podstatné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací jsou stanoveny v zákoně a jsou shodné pro služby elektronických komunikací obecně bez rozlišení bližší specifikace. Ve všeobecném oprávnění jsou uvedeny jen ty podmínky, které zákon nestanoví.

Opatření obecné povahy se vztahuje na podnikatele poskytující služby elektronických komunikací.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 19115/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APMS doručeno dne 2. 6. 2005

APVTS doručeno dne 3. 6. 2005

ČAT  doručeno dne 3. 6. 2005

Ministerstvo informatiky doručeno dne 3. 6. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s. doručeno dne 6. 6. 2005

Top