VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2020-Y pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 380–470 MHz.

ČTÚ stanovil konzultační lhůtu s ohledem na rozložení pracovních a svátečních dní v závěru roku 2019 a poskytnutí prostoru pro vyjádření zainteresovaných subjektů.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 30. ledna 2020.

čj. ČTÚ-44 852/2019-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Diskuze je uzavřena.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.


Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top