VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 174–380 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 21. července 2022.

čj. ČTÚ-45 915/2021-619
samostatné oddělení koncepcí a strategií

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Zrušení DAB

22.06.2022 - 03:02 Jan Dubský

Myslím že DAB není potřeba.
Lepší by bylo zařídit byly frekvence využité pro snížení cen internetu a také potřebné regulace pro rychlejší rozšíření IPv6.

Zrušení DAB

22.06.2022 - 03:03 Jan Dubský

Myslím že DAB není potřeba.
Lepší by bylo zařídit byly frekvence využité pro snížení cen internetu a také potřebné regulace pro rychlejší rozšíření IPv6.

DAB je naopak velmi potřebný

22.06.2022 - 08:21 Miroslav Martinák

Doma si dnes můžeme rádia najít prostřednictvím internetu, ovšem při jízdě autem je DAB naprosto nutná věc. Analogové FM je k ničemu, při jízdě členitým terénem je kvalita příšerná, na rozdíl od DAB, kde to funguje v dokonalé kvalitě. V případě ČRO je pokrytí velmi dobré, takže výpadek signálu je naprosto minimální a když tak budou fungovat celoplošné sítě i se soukromými rádii, tak není co řešit.

Top