VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 146–174 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 8940/2009-605
odbor mezinárodních vztahů


Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/1/10.2009-15 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

  • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, doručeno 18. 9. 2009; nezveřejněno, považováno za důvěrné informace
Top