VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 1700–1900 MHz. V kmitočtových úsecích 1710-1785/1805-1880 MHz je možno využít technologii GSM nebo takové technologie, jejichž provoz je slučitelný s provozem systémů GSM. Zároveň byl v těchto úsecích upraven počet práv k využívání rádiových kmitočtů.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

Lhůta pro podávání připomínek je prodloužena do 30. října 2009.

ČTÚ čj. 66 100/2009-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV P/12/12.2009 19 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS NOVERA s.r.o.  doručeno 30. 10. 2009

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 30. 10. 2009

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 2. 11. 2009

MobilKom, a.s.  doručeno 2. 11. 2009

Asociace provozovatelů kabelových
    a telekomunikačních sítí v České republice  doručeno 3. 11. 2009

Top