VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2013-Y pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2013-Y pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 87,5–146 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 13. října 2013.

čj. ČTÚ-83 736/2013-605
odbor mezinárodních vztah


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/22/11/2013-7 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Ministerstvo dopravy, odbor civilního letectví, doručeno 8. 10. 2013

InFin, s.r.o., doručeno 10. 10. 2013

Radio Investments, s.r.o, 10. 10. 2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu, doručeno 11. 10. 2013

Český rozhlas, doručeno 14. 10. 2013

Lagardere Active ČR, a.s., doručeno 14. 10. 2013

České Radiokomunikace a.s., doručeno 14. 10. 2013

MEDIA BOHEMIA a.s., doručeno 14. 10. 2013

Top