VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 380 – 470 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 380 – 470 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 380 – 470 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 2. března 2016.

čj. ČTÚ-924/2016-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Diskuse je uzavřena.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek

Soubory

Stanoviska a názory

Test

02.02.2016 - 22:22 Test
Společnost: Test

Jsou prezentovány 3 odkazy na dokumenty.
Omlouvám se, ale nevím, který je určen k oficiální veřejné diskusi.
Jako návštěvník to považuji za matoucí, nehodlám zkoumat, který dokument je určen k oficiální diskusi.

Poznámka:
Není jasné, co má autor pole Homepage na mysli. Zmatečné.

Test

03.02.2016 - 19:25 Test
Společnost: Test

ČTÚ původní formulář nahradil novou verzí, schází tam nyní právě to "zmatečné" pole "Homepage".
Stejně tak byly upraveny i další texty původního formuláře...

Top