VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je zejména potřeba implementace prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2019/1345 ze dne 2. srpna, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES s cílem aktualizovat harmonizované technické podmínky v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a implementace požadavků aktualizované verze doporučení CEPT ERC/REC 70-03 ze dne 7. června 2019, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra.

Oproti dosavadnímu všeobecnému oprávnění návrh rozšiřuje kmitočtové pásmo 60 GHz o kmitočtový úsek 66–71 GHz a nově je v celém pásmu 57–71 GHz navrženo provozovat za stanovených podmínek i pevné venkovní instalace. Současně je s touto úpravou navrženo zavedení povinnosti oznamovat vyžívání rádiových kmitočtů v pásmu 57 až 66 GHz u pevných venkovních instalací. K naplnění této povinnosti bude vytvořen nový webový portál.

Mimoto ČTÚ navrhuje provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace norem.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-42 468/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Temin podani pripominek k teto vyzve

30.10.2019 - 09:05 Stanislav Miler

Dobry den,
rad bych vedel jaky je termin do kdy je mozne podavat pripominky k teto vyzve. Respektivne zda-li plati datum zverejneni 23.10.2019 a tudiz je mozne pripominky zaslat do 23.11.2019
Dekuji s pozdarvem

Stanislav Miler

vysoce pravděpodobné škodlivé účinky technologie 5G na lidské zdraví a živou přírodu

07.11.2019 - 12:27 Mojmír Babáček

OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉ VLÁDĚ – SE ZAVEDENÍM PÁTÉ GENERACE MOBILNÍCH SÍTÍ ČESKÝ NÁROD NEJSPÍŠ ZBLBNE - PODPOŘTE ŽALOBU NA ČESKOU VLÁDU

Allanu Freyovi bylo v roce 1960 25 let, měl vystudovanou biofyziku a pracoval na Cornellově universitě ve vývojovém elektronickém centru americké společnosti General Electrics. Když ho tamní radarový technik pozval, aby si šel poslechnout vysílání radaru, které se mu na jeho pracovišti ozývalo v mozku, nastartovalo to Freyovu celoživotní vědeckou dráhu. Už o rok později, v roce 1961 zveřejnil ve vědeckém časopise pokusy, při kterých vysílal do mozků pokusných subjektů ze vzdálenosti až 100 metrů různé zvuky s použitím pulsovaných mikrovln a vyvolával v nich pocit prudkého úderu do hlavy nebo pocity mravenčení https://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/the_hum/frey.htm. Jeho další pokusy financovalo americké válečné námořnictvo a letectvo http://slowdigital.com/2017/12/07/allan-frey-a-pioneer-of-radiation-rese..., které v nich začaly vidět cestu k vyvinutí nových zbraní. Allan Frey se pustil do experimentů s krysami a žábami a zjistil, že k ovlivnění činnosti jejich nervového systému stačí menší intenzita elektromagnetického záření, než jaká je dnes používána při komunikaci mobilními telefony.
Robert Becker byl dvakrát nominován na Nobelovu cenu za výzkum vlivu elektrických a magnetických poli na léčení zlomenin. Koncem minulého století přišel o dotace na výzkum, potom co svědčil v procesu, ve kterém chtěl americký stát Wisconsin zakázat, aby na jeho území byla budována anténa pro komunikaci s válečnými ponorkami, která měla vysílat signály ve frekvenci 90 Hz, která zapadá do rozsahu frekvencí, ve kterých funguje lidský nervový systém https://www.vox.com/2015/4/10/8381983/project-sanguine . Robert Becker svědčil proti budování této antény. Když přišel o práci, začal psát knihy o výzkumu působení elektromagnetických polí na lidský organismus. V jedné z nich - „Elektrické tělo“ (Body Electric) - psal o pokusu Allana Freye, při kterém Frey zpomalil činnost žabího srdce elektromagnetickou energií o intenzitě 3 mikrowatty na centimetr čtvereční https://www.researchgate.net/publication/232083331_Modification_of_Heart... . Jenom pro srovnání – V České republice je v současné době stanoven limit expozice elektromagnetickému záření mobilními sítěmi pro obyvatelstvo při frekvenci 900 MHz na 450 mikrowattů (miliontin Wattů) na centimetr čtvereční a při frekvenci 1,8 GHz na 900 mikrowattů na centimetr čtvereční https://elektro.tzb-info.cz/teorie-elektrotechnika/1801-elektromagnetick.... Je tedy povoleno, aby lidé v České republice byli mobilními telefonními sítěmi vystaveni 150 krát a 300 krát větší intenzitě mikrovlnné energie než kolik je zapotřebi ke zpomalení činnosti žabího srdce a se zavedením páté generace mobilních sítí se tato hustota zvýší ještě nejméně desetinásobně. Dá se namítnout, že při vyšších frekvencích většinu tohoto záření pohltí kůže, ale lidské tělo je plné slaných tekutin a tento elektrolyt může působit jako anténa, která toto záření přenese hlouběji do lidského organismu https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1...árodní+výzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesmíru.pdf .
V roce 1975 zveřejnil Allan Frey pokus, při kterém vstříknul do krve krys barvivo a potom vystavil jejich mozek mikrovlnnému záření. To způsobilo, že bariéra v mozku, která brání tomu, aby do mozku pronikaly z krve škodlivé látky, bakterie a virusy, přestala fungovat, a barvivo proniklo až do mozku https://www.cellphonetaskforce.org/the-work-of-allan-h-frey/. Podobným experimentům se věnuje i švédský vědec Leif Salford. Ten vystavil tři skupiny krys intezitě záření 24 mikrowattů, 240 mikrowattů a 2.400 mikrowattů na centimetr čtevreční a zjistil, že v důsledku pronikání škodlivin do mozku došlo u krys ozářených všemi těmito intenzitami elektromagnetické energie k úhynu neuronů v mozku, zatímco u neozářených krys k němu nedošlo https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/ehp0111-000881.pdf . K podobným výsledkům dospělo 13 vědeckých laboratoři v 6 zemích na světě https://www.technocracy.news/neurosurgeon-low-levels-of-emf-radiation-ca... https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-014-8848-9 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000689931500030X . Při pokusu na křečcích na univerzitě v americkém Chicagu došlo vlivem působení mikrovln na bariéru mezi krví a mozkem k dočasnému poškození mozku, které ustoupilo po 2 hodinách https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/000689938190398X?v... . Před mobilními sítěmi páté generace ale nebude možné nikam uniknout a budou vysílat 24 hodin denně.
Indičtí vědci provedli pokus, při kterém byly krysy po dobu 180 dní na dvě hodiny denně vystaveny záření mobilních sítí ve frekvencích 900 MHz, 1800 MHz a 2450 Mhz. Před pokusem byly krysy vycvičeny na pohyb v bludišti. Po pokusu byly všechny krysy, které byly vystaveny mikrovlnnému záření, při reakcích v bludišti pomalejší v porovnání s krysami, které mikrovlnnému záření vystaveny nebyly. Vědci dospěli k závěru, že u krys, které byly vystaveny mikrovlnnému záření došlo k poškození jejich schopnosti se učit a paměti. Poškozena byla i jejich DNA https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1091581815574348?url_ver=Z... . Specifická míra absorpce, což je jiný způsob měření expozice živých organismů elektromagnetickému záření, byla v indickém pokusu od 595 mikrowattů na jeden kilogram do 672 mikrowattů na jeden kilogram. Podle české normy nesmí expozice lidí elektromagnetickému záření přesáhnout 0,08 Wattů na kilogram. Tedy vysoko nad škodlivými účinky mikrovlnného záření na mozky krys. Můžeme se potom divit, že podle průzkumů klesá ve vyspělých zemích od 90. let minulého století u lidí inteligenční kvocient https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/evropa-usa-australie-inteligence-... http://www.flowee.cz/clovek/4607-proc-nase-inteligence-uz-desitky-let-klesa ?
Allen H. Frey napsal v roce 2012, kdy už byl částečně v důchodu, že v USA byly v předchozích letech falsifikovány výzkumy účinků mikrovlnného záření na lidské organismy s cílem utajit vývoj mikrovlnných biozbraní a z obavy, že by americká veřejnost mohla odmítnout používání radarů v rámci studené války. Najatí vědci proto produkovali falešné výzkumy, které údajně dokazovaly, že mikrovlny nezpůsobují propustnost bariéry mezi krví a mozkem a neškodí lidem. Aby dosáhli opačného výsledku, vstřikovali tito vědci barvivo místo do žil do střev krys a barvivo se proto v mozku neobjevovalo. Tímto způsobem zpochybňovali platnost Freyových pokusů a tyto zfalšované výzkumy potom předkládali na vědeckých konferencích. Po několika letech se k tomu i přiznali. Dalšímu nevojenskému výzkumu účinků mikrovln na lidské organismy pak americká vláda zabránila tím, že na nevojenský výzkum přestala poskytovat finanční podporu. Veřejnost se tak ale o účincích mikrovln na lidský organismus prakticky nic nedozvěděla. Stejná situace zřejmě existuje i v České republice, protože jsme na náš pokus získat stanovisko českých vědeckých odborníků ke škodlivosti zavádění páté generace mobilních sítí nedostali žádnou odpověď – snadno se vědci bojí, že by mohli přijít o dotace na výzkum jako Robert Becker. V závěru svého článku Allan H. Frey napsal, že se stovky milionů lidí, kteří začali používat mobilní telefony, staly předmětem experimentů, ke kterým nedaly žádný souhlas https://www.the-scientist.com/news-opinion/opinion-cell-phone-health-ris....
Vzhledem k tomu, že česká vláda ještě neodpověděla na žádný z pěti otevřených dopisů o nebezpečích spojených se zaváděním páté generace mobilních sítí, které jsme jí posílali, hledáme touto cestou právníka, který by byl ochoten podat žalobu na českou vládu za to, že chce umožnit zavádění této technologie, aniž by si ověřila, že nebude pro lidi škodlivá. Podle zákonů, které vznikly na základě norimberských procesů po druhé světové válce, je protizákonné provádět experimenty na lidech bez jejich výslovného souhlasu a to chce česká vláda umožnit mobilním telefonním společnostem tím, že jim k tomuto účelu už letos v listopadu prodá frekvence https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4067158/ctu-chce-spustit-aukci-5g-fr... . Pokud bude žaloba na českou vládu podána, budou v budoucnosti členové současné české vlády trestně zodpovědní za další nárůst onemocnění způsobených oxidačním stresem, který v živých organismech vyvolává elektromagnetické záření (zejména od uvedení do provozu globálních navigačních systémů, mobilních telefonních sití a WiFi, které všechny využívají mikrovln) -

rakoviny https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2724665/ (od roku 1985, kdy
se začalo šířit používání mikrovln, do roku 2016 vzrostl výskyt rakoviny v ČR o 140% http://outsidermedia.cz/pata-generace-mobilni-site-muze-byt-vrazedna/),

cukrovky https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448694/ (která je v České
republice na prudkém a stálém vzestupu – v roce 2008 bylo registrováno 184.000 lidí nemocných cukrovkou a v roce 2018 jich bylo už 320.000 https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/cukrovky-pribyva-odhalt... https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/pocet-diabetiku-v-cesku-raketo... ),

Parkinsonovy nemoci https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3620453/ (na tu má, podle předpovědí, zemřít v České republice v roce 2040 víc lidí než na rakovinu a současných 20.000 nemocných má do roku 2030 přibýt na 30.000 https://www.hledamzdravi.cz/ac-parkinsonovy-nemoci-pribyva-lide-se-ji-bo...),

Alzheimerovy nemoci https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4840676/ (v současnosti 135.000 nemocných a v roce 2050 se jich očekává 225.000 https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/alzheimerovy-nemoci-pribyva... - za posledních 5 let vzrostl počet nemocných o 38% https://socialnipolitika.eu/2019/09/analyza-vzp-jak-starne-populace-rych... , což nelze vysvětlit jenom věkem, protože věk dožití se za posledních pět let o 38% nezvýšil) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2724665/ ,

autismu https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928468006000538
(v roce 1975 jím trpěl jeden z 5.000 lidí, v roce 1985 jeden z 2.500 lidí, v roce 2007 jeden ze 150 lidí a v roce 2015 1 z 86 dětí https://www.zdravotnickydenik.cz/2015/04/deti-s-autismem-pribyva-celoplo... ) .

Podle vědeckých výzkumů může všechny tyto nemoci vyvolávat oxidační stres https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2724665/ , který v lidském organismu způsobuje elektromagnetické záření https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3286717/ https://ecfsapi.fcc.gov/file/60001122232.pdf (zadáte-li si do hledání na Internetu "electromagnetic radiation oxidative stress", objeví se Vám víc než 300 odkazů na vesměs vědecké pokusy, které zpracovávaly vliv elektromagnetického záření na oxidační stress a nemoci s ním spojené). Každého logicky myslícího člověka by mělo zarazit, že právě nemoci, které mohou být vyvolány oxidačním stresem, způsobeným elektromagnetickým zářením, jsou na prudkém vzestupu ve stejné době, ve které prudce přibývá elektromagnetických vln v atmosféře.

vysoce pravděpodobné škodlivé účinky technologie 5G na lidské zdraví a živou přírodu

07.11.2019 - 12:31 Mojmír Babáček

OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉ VLÁDĚ – MOBILNÍ SÍŤ PÁTÉ GENERACE MŮŽE OHROŽOVAT ŽIVOTY NENAROZENÝCH DĚTÍ

Robert Becker, dvakrát nominovaný na Nobelovu cenu za výzkumy působení elektrických a magnetických polí na léčení zlomenin, psal v roce 1991 v knize „Křižující proudy“ o práci Abrahama Liboffa, který zastavil elektromagnetickým zářením proces dělení buňky ve chvíli, kdy se obě buňky oddělovaly. Těžko hledat přesvědčivější důkaz o tom, že celý živý svět je manipulovatelný elektromagnetickým zářením a může jím být ovlivňován ke svému prospěchu i ke své zkáze. Vědci, kteří pracují v tomto oboru si to uvědomují a když se společnosti, budující mobilní telefonní sítě, rozhodly vybudovat sítě páté generace (5G), 215 vědců se rozhodlo vydat výzvu k zastavení této aktivity na Zemi i ve vesmíru https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1...árodní+výzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesmíru.pdf . Reagují tak na to, že vývoj civilizace v posledních desetiletích sleduje na prvním místě finanční zisky a hodnota lidského života se zařazuje až někam pod tento cíl.
V této sérii článků se snažíme přesvědčit české občany a českou vládu, že zavádění sítí mobilních telefonů páté generace, které zdesetinásobí a chvílemi i zestonásobí hladiny elektromagnetického záření v našem životním prostředí může mít tragické následky pro velký počet českých občanů. V předchozích článcích jsme upozorňovali na to, že v České republice roste prudkým tempem výskyt rakoviny zároveň s přibýváním elektromagnetických vln v atmosféře http://outsidermedia.cz/pata-generace-mobilni-site-muze-byt-vrazedna/ a že mikrovlny používané pro komunkaci mobilními telefony a ve WiFi sítích mohou vyvolat zvýšenou odolnost bakterií proti antibiotikům https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mojmir-Babacek-Zas... . Tentokrát se budeme věnovat účinkům mikrovln na vývoj embryí.
V roce 2010 umístili španělští vědci, pod vedením Alfonsa Balmoriho, nádoby s vajíčky žab na dva měsíce do vzdálenosti asi 140 metrů od 4 antén, instalovaných na výškové budově a vysílajících signály pro mobilní telekomunikaci v mikrovlnných frekvencích od 959,8 Mhz do 2.155 Mhz. Během dvou měsíců uhynulo 90% pulců, kteří se z vajíček vylíhli a ostatní trpěli špatnou koordinací pohybů a nízkou aktivitou a jejich tělesný růst probíhal asynchronicky. Jen asi polovina reagovala na bouchnutí do stěny akvaria. V kontrolní skupině, umístěné ve Faradayově kleci, kam elektromagnetické zářením nepronikalo, uhynulo jen 4,2% pulců, jejich růst byl normální, koordinace pohybů dobrá a na vnější podněty rychle reagovali.
Španělští vědci ve studii uváděli, že ve vědecké literatuře existuje mnoho výzkumů potvrzujících, že bioelektromagnetické fenomény hrají významnou roli ve vývoji embryí. Jako příklady uváděli pokus, při kterém silná magnetická pole narušila dělení buněk v žabích vejcích a pokusy, při který silná magnetická pole způsobila u obojživelníků vodnatelnost, pokroucení páteře a nedostatečný vývoj jejich mozků a hlavy https://www.researchgate.net/publication/44685415_Mobile_Phone_Mast_Effe....
V roce 1982 jiný španělský vědec Jose Delgado (který se proslavil tím, že elektrickými signály do jeho mozku zastavil býka, který na něj útočil) vystavil na 48 hodin oplodněná kuřecí vejce „pulsovaným“ magnetickým polím, která se zapínala buď každou desetinu nebo každou setinu nebo každou tisícinu vteřiny. Při pulsování magnetických polí ve 100 Herzích (každou setinu vteřiny) se u kuřat nezačal vyvíjet mozek a nezačaly se vyvíjet ani srdce a žíly. Při 1000 Herzích se nezačaly vyvíjet žíly https://www.researchgate.net/publication/16090570_Embryological_changes_... . Při intenzitě magnetického pole 1 a 13,9 mikro Tesla docházelo k těmto abnormalitám ve vývoji u 50 -77% kuřecích zárodků. Při pulsech o síle 0,4 mikro Tesla, trvajících dvě miliontiny vteřiny, se abnormality objevily u 83% zárodků. Abnormality se objevily také u 35% zárodků, které těmto pulsům nebyly vystaveny. Pokusy o zopakování tohoto experimentu vedly v řadě případů k podobným výsledkům https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK208984/.
Vystavujeme se nebezpečí, že se zavedením systému 5G, jehož záření má být pulsované, dojde k abnormálnímu vývoji u lidských zárodků? Provádět experimenty na lidech není přijatelné, ale v USA byl proveden průzkum mezi ženami, které používaly elektrické deky, elektrické ohřívání stropů a elektrické vodní postele, které vysílaly elektromagnetické vlny ve frekvenci 60 Hz. U těchto žen byl zaznamenán vyšší počet potratů v topné sezóně, kdy jsou tato zařízení používána, než v době, kdy zůstávají mimo provoz https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2910064 . Pokud není důkladně prozkoumáno, jaký účinek na vývoj lidských zárodků bude mít elektromagnetické záření, vysílané při fungování mobilní sítě páté generace, riskujeme nejen, že dojde k nepřijatelným experimentům na lidech, ale také, že se jejím zavedením zvýší počet dětí, které se budou rodit s různými defekty nebo které nebudou donošeny. V době, kdy v České republice i ve zbytku civilizovaného světa přibývalo elektromagnetického záření (od roku 1994 do roku 2007) vzrostl počet dětí, u kterých byly ještě před narozením diagnostikovány vady, neslučitelné se životem o víc než 100% https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xwUWDgVX&id=E62143... .

Petici české vládě za zákaz zavádění technologie 5G před jejím důkladným otestováním můžou čtenáři podepsat na adrese https://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5... mezinárodní petici lze podepsat na adrese https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual . Dobrý příklad české vládě dalo italské město Trento, které na výzkum účinků radiofrekvenčního záření systému 5G vyčlenilo 30.000 euro https://oasisana.com/2019/07/26/quello-che-non-fa-il-ministero-della-sal... .
Kdokoli by se chtěl podílet na úsilí zabránit budování sítě 5G před důkladným prověřením jejích účinků na život v naší zemi, bude vítán, když se ozve na adrese mbabacek@czin.eu . Obzvlášť bychom uvítali, někoho kdo by uměl šířit tyto informace na Facebooku, Twitteru atd.
Za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením Mojmír Babáček, předseda

Top