VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně č. CEN/2S/XX/2016-Y ve věci zrušení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na trhu původu volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad zpracoval na základě výsledků analýzy trhu původu volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě, kterou vydal jako opatření obecné povahy č. A/2S/03.2016-4 a uveřejnil dne 8. dubna 2016 v částce 7/2016 Telekomunikačního věstníku, návrh rozhodnutí o ceně č. CEN/2S/XX.2016-Y pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 - Žižkov, IČO: 040 84 063, ve věci zrušení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou, podle § 6 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 Zákona uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-42 944/2016-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Soubory ke stažení
Návrh rozhodnutí(257.33 KB)
Top