VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby – přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a v návaznosti na průběh výběrového řízení návrh rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat službu −; přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) (dále jen „Povinnost“).

Toto rozhodnutí se vydává v souvislosti s koncem účinnosti rozhodnutí
čj. ČTÚ-44 651/2012-610/X. vyř. ze dne 26. června 2012.

Úřad považuje rozhodnutí o uložení Povinnosti v rámci univerzální služby výše uvedenému účastníkovi řízení za rozhodnutí mající významný vliv na trh, a proto podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-239/2015-610/VII. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top