VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě

Rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. listopadu 2017 (dále jen „Rozhodnutí“) o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu − služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „VTA“) stanoví, že pro účely plnění povinnosti VTA určí Rada tři měsíce před platností ustanovení části I. písm. b) výroku Rozhodnutí ty VTA, které budou do seznamu VTA (dále jen „Seznam“) zařazeny.

Správní orgán proto sestavil nově Seznam, jehož účinnost je Rozhodnutím stanovena na 1. ledna 2019. Seznam tvoří přílohu návrhu rozhodnutí. Při výběru VTA zařazených do Seznamu Rada postupovala podle kritérií uvedených v Rozhodnutí.

Úřad považuje rozhodnutí o změně uložené povinnosti v rámci univerzální služby za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, a proto podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-24 277/2018-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Soubory ke stažení
Top