VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. ze dne 3. prosince 2014 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných o

Rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. ze dne 3. prosince 2014 (dále jen „Rozhodnutí“) o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu −; služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „VTA“) stanoví, že pro účely plnění povinnosti VTA určí Rada tři měsíce před platností ustanovení části I. písm. b) výroku Rozhodnutí stanoveného účastníku řízení jako podmínku v Rozhodnutí podle části I. písm. m) výroku Rozhodnutí ty VTA, které budou do seznamu VTA (dále jen „Seznam“) zařazeny.

Správní orgán proto sestavil nově Seznam, jehož účinnost je Rozhodnutím stanovena na 1. ledna 2016. Seznam tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Při výběru VTA zařazených do Seznamu Rada postupovala podle kritérií uvedených v Rozhodnutí.

Úřad považuje rozhodnutí o změně uložené Povinnosti v rámci univerzální služby výše uvedenému účastníkovi řízení za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, a proto podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-33 735/2015-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top