VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí

Za účelem naplnění požadavků ustanovení v § 62 zákona o elektronických komunikacích zpracoval Český telekomunikační úřad návrh opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí. Návrh reflektuje změnu právní úpravy podle zákona č. 374/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-51 555/2021-610

odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Připomínky uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 a 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek

Soubory ke stažení
Top