VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů společností Czech Digital Group, a.s., ČESKÁ TELEVIZE, České radiokomunikace a.s., ČESKÝ ROZHLAS, Digital Broadcasting s.r.o., incrate s.r.o., Inmarsat Ventures SE, Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Na základě bodu 12 přechodných ustanovení k zákonu č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, může Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) do 31. prosince 2022 změnit příděl rádiových kmitočtů udělený podle § 22 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tak, že do podmínek uvedených v přídělu rádiových kmitočtů doplní možnost uložení povinnosti podle § 22 odst. 3 a § 79a zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Záměrem Úřadu je sjednotit podmínky pro všechny držitele přídělů rádiových kmitočtů a doplnit na základě změny přídělu do níže uvedených přídělů rádiových kmitočtů možnost uložit v případě splnění zákonných předpokladů podmínky podle § 22 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích nebo povinnosti podle § 79a zákona o elektronických komunikacích.

Uvedená změna se týká následujících přídělů rádiových kmitočtů:

 1. 26822/2005-613/II.vyř. - Zajišťování veřejné sítě elektronických komunikací,
 2. 26855/2005-613/II.vyř. - Zajišťování veřejné sítě elektronických komunikací,
 3. 26857/2005-613/II.vyř. - Zajišťování veřejné sítě elektronických komunikací,
 4. 51 430/2009-613 - Zajišťování veřejné mobilní sítě elektronických komunikací,
 5. ČTÚ-52 417/2015-613/III.vyř. - Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
 6. ČTÚ-77 777/2013-613/XL.vyř. - Zajištění veřejné komunikační sítě,
 7. ČTÚ-77 777/2013-613/XLI.vyř. - Zajištění veřejné komunikační sítě,
 8. ČTÚ-77 777/2013-613/XXXIX.vyř. - Zajištění veřejné komunikační sítě,
 9. ČTÚ-1/2016-613/XXVI.vyř. - Zajištění veřejné komunikační sítě,
 10. ČTÚ-1/2016-613/XXVII.vyř. - Zajištění veřejné komunikační sítě,
 11. ČTÚ-1/2016-613/XXVIII.vyř. - Zajištění veřejné komunikační sítě,
 12. ČTÚ-66 399/2016-613/II.vyř. – Pozemní komponenta CGC systému poskytujícímu družicové pohyblivé služby (MSS),
 13. ČTÚ-1/2017-613/XLIII.vyř. - Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
 14. ČTÚ-1/2017-613/XLIV.vyř. - Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
 15. ČTÚ-1/2017-613/XLV.vyř. - Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
 16. ČTÚ-1/2017-613/XLVI.vyř. - Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
 17. ČTÚ-16 648/2018-613/II.vyř. - Zajištění veřejné komunikační sítě,
 18. ČTÚ-65 303/2018-613/II. vyř. - Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
 19. ČTÚ-21 359/2019-613/II. vyř. - Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
 20. ČTÚ-21 360/2019-613/II. vyř. - Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
 21. ČTÚ-21 532/2019-613/II. vyř. - Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
 22. ČTÚ-38 426/2020-613/L.vyř. - Zajištění sítí elektronických komunikací,
 23. ČTÚ-38 426/2020-613/LI.vyř. - Zajištění sítí elektronických komunikací,
 24. ČTÚ-38 426/2020-613/LII.vyř. - Zajištění sítí elektronických komunikací,
 25. ČTÚ-38 426/2020-613/XLIX.vyř. - Zajištění sítí elektronických komunikací,
 26. ČTÚ-38 426/2020-613/XLVIII.vyř. - Zajištění sítí elektronických komunikací,
 27. ČTÚ-48 465/2021-613/II. vyř. - Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
 28. ČTÚ-51 246/2021-613/II.vyř. - Zajištění sítí elektronických komunikací,

vše ve znění pozdějších rozhodnutí.

V souladu s výše uvedeným přechodným ustanovením předkládá Úřad před zahájením správního řízení o změně uvedených přídělů výše uvedený záměr k veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 30 dní ode dne uveřejnění.

čj. ČTÚ-38 511/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek

Soubory ke stažení
Top