Zprávy o vývoji cen

ČTÚ průběžně monitoruje vývoj cen služeb elektronických komunikací a výsledky zpracovává ve zprávách o vývoji cen. Aby bylo možné zachytit vývoj cen v čase, pokrývají tyto zprávy obvykle  pětileté období. Zprávy zachycují faktický vývoj cen a mohou tak sloužit jako podklady pro navazující analytickou činnost ať již ČTÚ, tak i čtenářů z řad veřejnosti.

Top