ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 3. ledna 2018 doručena žádost o poskytnutí doplňujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se navrhované změny v Organizačním řádu Českého telekomunikačního úřadu.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace sdělením ze dne 8. ledna 2018.

čj. ČTÚ-201/2018-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Vyhodnocení(137.95 KB)
Top