ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. 4. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán žadatelem o poskytnutí informací, souvisejících s kontrolou dodržování všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to odpovědí ze dne 27. 4. 2021, odeslanou do datové schránky žadatele. Žadateli byly poskytnuté informace zaslány na jeho žádost též e-mailem dne 27. 4. 2021.
 

                                                                                                         čj. ČTÚ-17 350/2021-638
                                                                                            odbor pro severomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top