ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zaevidoval dne 8. května 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán žadatelem o poskytnutí informací týkající se vnitřních předpisů pro interní a externí komunikaci.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to prostřednictvím jeho e-mailové schránky dne 21. května 2022.

č.j.: ČTÚ-33 437/2022-600
sekretariát předsedkyně Rady

Soubory ke stažení
Top