ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. 6. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Úřad byl požádán o informace, které se týkaly provedených kontrol Wi-Fi zařízení provozovaných v pásmu 60 GHz. Žadatele zajímaly informace o provedených kontrolách vč. kontrolních postupů, které Úřad použil při identifikaci subjektu provozovatele kontrolovaných zařízení. Za tím účelem požádal o poskytnutí konkrétních dvou Protokolů o kontrole obsahujících požadované informace a vedených Úřadem pod čj. ČTÚ-65 124/2018-631 (Protokol o kontrole č. 1811-138-00/1K) a čj. ČTÚ 42 496/2019-631 (Protokol o kontrole
č. 1910-228-00/1K).

Žadateli byly v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace odesláním stejnopisů obou žádaných Protokolů o kontrole do datové schránky dne 18. 7. 2022. Lhůta stanovená § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) téhož zákona prodloužena. O prodloužení lhůty byl žadatel prokazatelně informován.
 

čj. ČTÚ-31 890/2022-622
odbor kontroly

 

 

Soubory ke stažení
Protokol(234.35 KB)
Protokol 2(175.31 KB)
Štítek(124.74 KB)
Top