ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. 6. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:

 „Co když mám neomezené volání a SMS do všech sítí? Můžu je používat i v EU? Chci volat a datovat všude ve světě, jak je to s mým roamingem? Co když mám v tarifu/balíčku volné nebo neomezené minuty nebo SMS na čísla značky T-Mobile? Můžu je využít i v EU? Chci datovat na dovolené stejně jako doma, jak je to s mými daty v zahraničí? Co když mi v zahraničí data dojdou? AT&T vypnulo síť 3G a proto mi nefunguje volání a SMS. Co mám dělat, abych se v USA dovolal/a? Mohu 5G využívat i v zahraničí? Jaký je rozdíl mezi voláním v roamingu a Mezinárodními hovory? Jsem v zahraničí. Kolik platí ti, co mi volají z Česka? Můžete mi vysvětlit, co je volání na Barevné linky? Uplatňují se volné jednotky na placené Barevné linky? Dovolám se na Barevné linky i ze zahraničí? Co to vlastně jsou barevné linky a kdo je stanovil? í vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle ní jsou přístupové kódy (první trojčíslí telefonních čísel) a jejich využití následující: Jaké jsou ceny/min/Kč vč. DPH u těchto čísel u čísel začínajících 900, 906 a 909. Domníváte se, že za volání na telefonní číslo začínající osmičkou neplatíte? A hovor na číslo začínající devítkou je naopak „nehorázně drahý“? Ne vždy tomu tak je. Víte, že existuje číslo, na které se v tísni dovoláte z každého telefonu i bez SIM karty?“

Dne 30. 6. 2022 byla žádost odmítnuta. Proti rozhodnutí podal žadatel rozklad, kterém odvolací orgán vyhověl, napadené rozhodnutí zrušil a dne 4. 8. 2022 vrátil věc k novému projednání.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Žádost byla vyřízena datovou zprávou ze dne 10. 8. 2022.
 

č.j. ČTÚ-30 224/2022-637
Český telekomunikační úřad
odbor pro jihomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top