ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. 10. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí následujících informací:

  1. Spisový přehled spisu vedeného u shora nadepsaného správního orgánu sp. zn. ČTÚ-36 974/2022-634.
  2. Poslední list ze spisu vedeného u shora nadepsaného správního orgánu sp. zn. ČTÚ-36 974/2022-634.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 18. 10. 2022

Žadatel dále požádal o poskytnutí dokumentů, které se teprve v budoucnu stanou součástí správního spisu. Vzhledem k tomu, že dle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, byla žádost žadatele, v souladu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím, v tomto rozsahu částečně odmítnuta rozhodnutím čj. ČTÚ -45 514/2022-634.
 

č.j.: ČTÚ-45 514/2022-634
                                                                            odbor pro jihočeskou a západočeskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top