Trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3b/07.2017-4, trh. č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Uložené povinnosti

Top