POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 5. listopadu 2021

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

36.    Vydání výplatní poštovní známky „VÁNOCE „B“
37.    Vydání příležitostné poštovní známky „KAREL STÝBLO + VAKCÍNA PROTI TUBERKULÓZE“
38.     Vydání příležitostného poštovního aršíku „OSOBNOSTI: JAN KOTĚRA“
39.    Vydání příležitostného poštovního aršíku „SVATÁ LUDMILA“
40.    Vydání výplatní poštovní známky „KÁJA SAUDEK: MURIEL „B“
 

Soubory ke stažení
Top