POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 14 z 8. listopadu 2017

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti České pošty, s.p., o udělení poštovní licence
Soubory ke stažení
Top