SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/5/01.2009-4 ve věci uložení povinnosti podniku s významnou tržní silou

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 a 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/5/10.2008-13 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/5/01.2009-4, kterým se ukládají povinnosti společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, na relevantním trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 29. 1. 2009.

ČTÚ čj. 84 227/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top