SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/8/04.2006-16 ve věci uložení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 8 - „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 51 odst. 3 písm. g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/8/03.2006-16 Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala rozhodnutí o ceně č. CEN/8/04.2006-16, kterým se ukládají povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 8 „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“ , a to společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. , se sídlem Olšanská 55/5 , 130 34 Praha 3 , IČ: 60193336 . Části textu odůvodnění, které jsou učiněny nečitelnými, obsahují údaje, které byly účastníkem řízení označeny za obchodní tajemství.

ČTÚ čj. 10 549/2006-611/V.vyř.
odbor ekonomické regulace

Top