SDĚLENÍ o vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že vyhlašuje s ohledem na konec účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ-157 150/2012-610/IV. vyř. a na základě § 39 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vyhlásil výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

  • služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona.

Výběrové řízení je vyhlášeno dnem zveřejnění v částce 14/2014 Telekomunikačního věstníku.

čj. ČTÚ-43 493/2014-610/II. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top