VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu dokumentu Metodika analýz relevantních trhů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval pro účely provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh aktualizované Metodiky analýz relevantních trhů, který v zájmu podpory transparentnosti a předvídatelnosti zveřejňuje k připomínkám do veřejné konzultace.

K aktualizaci stávající metodiky k provádění analýz relevantních trhů, uváděné vždy v rámci jednotlivých opatření obecné povahy – analýz relevantních trhů, a k vytvoření samostatného dokumentu, přistoupil Úřad vzhledem k potřebě zapracování nově vydaných dokumentů zejména Evropskou komisí a Sdružením evropských regulačních orgánů BEREC. Aktualizovaná metodika rovněž zohledňuje dosavadní praxi a poznatky získané v rámci již proběhlých kol analýz relevantních trhů a poznatky z některých notifikačních řízení u Evropské komise analýz prováděných ostatními národními regulačními orgány členských států EU, kteří postupují na základě stejného evropského regulačního rámce.

Připomínky k návrhu Metodiky analýz relevantních trhů lze uplatnit do 8. dubna 2016.

čj. ČTÚ-18 846/2016-611
odbor ekonomické regulace


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty:

Vypořádání došlých připomínek zde.


Stanovisko ÚOHS uplatněné mimo veřejnou konzultaci je uvedeno zde.

Soubory
Top