VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Metodiky pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) se, s ohledem na naplňování zásady transparentnosti, a s cílem zvýšit předvídatelnost svého jednání, rozhodl vypracovat a do veřejné konzultace předložit návrh dokumentu Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb. Cílem dokumentu je seznámit dotčené subjekty s obecnými principy, na jejichž základě bude Úřad posuzovat cenovou dostupnost základních poštovních služeb, jak mu ukládá § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu.

čj. ČTÚ-44 912/2014-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Eduard Prandstetter, obdržené dne 14.08.2014

Top