VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/XX.YYYY-Z, trhu č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/XX.YYYY-Z, trhu č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

Připomínky k návrhu OOP č. A/2/XX.YYYY-Z lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění.

čj. ČTÚ-26 642/2015-611
odbor ekonomické regulace

Diskuze je uzavřena.


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě zde.

Stanovisko ÚOHS je uvedeno zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vodafone Czech Republic a.s., podáno 26. 10. 2015

O2 Czech Republic a.s., podáno 26. 10. 2015

T-Mobile Czech Republic a.s., podáno 26. 10. 2015

Soubory
Top