VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2005, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 52 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2005, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Podle ustanovení § 51 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích provádí Úřad analýzu relevantních trhů stanovených podle § 52 odst. 1 a 2 zákona o elektronických komunikacích.

Opatření obecné povahy se vztahuje na podnikatele zajišťujícího sítě nebo poskytujícího služby elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 20. 5. 2005. Lhůta pro podávání připomínek byla zkrácena na základě § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích a to z důvodu, že ustanovení § 137 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, ukládá Úřadu povinnost ukončit první analýzu všech částí trhu elektronických komunikací nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o elektronických komunikacích. Relevantní trhy byly stanoveny ve stejném rozsahu, v jakém jsou tyto trhy uvedeny v doporučení 2003/311/ES Evropské komise.

Úřad současně provádí konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle ustanovení § 130 odst. 3 a k provedení § 52 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ č.j. 18220/2005-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APVTS  doručeno dne 19. 5. 2005

ČAKK  doručeno dne 19. 5. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s.  doručeno dne 19. 5. 2005

APMS  doručeno dne 20. 5. 2005

EUROTEL Praha spol. s r.o.  doručeno dne 20. 5. 2005

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno dne 20. 5. 2005

ÚOHS  doručeno dne 23. 5. 2005


 ČESKÝ TELECOM, a. s.  doručeno dne 7. 6. 2005

Top