VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2015-Y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 52 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2015-Y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Tímto opatřením obecné povahy, kterým bude nahrazeno opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4, ze dne 20. února 2008, budou v souladu s Doporučením Evropské komise ze dne 9. října 2014 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací 2014/710/EU nově stanoveny relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Lhůta pro veřejnou konzultaci je z důvodu poskytnutí dostatečně dlouhé doby s ohledem na nadcházející vánoční svátky prodloužena do 15. ledna 2015.

čj. ČTÚ-71 611/2014-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.

Stanovisko ÚOHS zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

O2 Czech Republic a.s., doručeno dne 15. 1. 2015

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno dne 15. 1. 2015

Top