VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 470–960 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději 13. října 2009.

Lhůta pro podávání připomínek je prodloužena do 30. října 2009.

ČTÚ čj. 67 305/2009-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/10/12.2009-18 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Czech Digital Group, a.s.  12. 10. 2009

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  doručeno 20. 10. 2009

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 30. 10. 2009

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 2. 11. 2009

UPC Česká republika, a.s. doručeno  28. 10. 2009, potvrzeno 6. 11. 2009

České Radiokomunikace a.s.  doručeno 10. 11. 2009

Top