VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olš

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a s ohledem na § 51 odst. 3 Zákona návrh rozhodnutí o změně povinností uložených na základě § 51 odst. 3 Zákona společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336 (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Společnost Telefónica O2 Czech Republic a.s., byla na základě analýzy relevantního trhu č. 9 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ stanovena podnikem s významnou tržní silou, kterému byly následně uloženy povinnosti na základě § 51 odst. 3 Zákona.

Správní orgán po provedeném vyhodnocení účinků rozhodnutí č. REM/9/04.2006-17 zjistil, že uložené povinnosti v navrženém rozsahu se jeví jako nadbytečné a představují pro jejího adresáta nepřiměřenou zátěž. Vzhledem k výše uvedenému správní orgán hodlá rozhodnout o změně povinnosti umožnit přístup pro volání na jiná než účastnická čísla.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí o změně uložených povinností předkládá ke konzultaci.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností Telefónica O2 Czech Republic a.s.

ČTÚ čj. 69 648/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

ETEL s.r.o.  doručeno 30.04.2007

GTS NOVERA a.s.  doručeno 15.05.2007

RADIOKOMUNIKACE a.s.  doručeno 16.05.2007

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 18.05.2007

Czech On Line, a.s.  doručeno 21.05.2007

Top