VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2020-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11, všeobecného oprávnění č. VO-S/1/01.2012-2 a všeobecného oprávnění č. VO-S/1/09.2014-5

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh změny všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2020-Y. Návrh zakotvuje specifikace základních parametrů služby přístupu k internetu a velkých odchylek od skutečného výkonu služby a vztahů mezi nimi. Aby byly dostatečně chráněny zájmy koncových uživatelů, je nezbytné, aby byly ve smlouvě se spotřebitelem uvedeny konkrétní hodnoty rychlostí a vliv velkých odchylek a výpadků služby na výkon práv spotřebitelů jasně a srozumitelně za využití stanovených specifikací.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-31 723/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Soubory ke stažení
Top